Film Kennis Centrum

Advies Ondersteuning Onderzoek

Vragen

Vragen? Filmkenniscentrum kan u alles vertellen over filmvertoning in haar context. Misschien heeft u een eenmalige behoefte aan advies of voorlichting, of wilt u hulp bij de ontwikkeling van beleid of bij subsidieaanvragen. Vertegen­woordigt u gemeente of filmhuis? Wij helpen u graag met het verstevigen van het filmklimaat. Wij vertellen u graag over alle mogelijkheden die film biedt. Om uw gemeente op de kaart te zetten of als versteviging van bestaande activiteiten. Ook voor de technische kant kunt u bij ons terecht.

Heeft u meer praktische vragen? Hoe werkt dat, hoe zit de filmwereld in elkaar? Hoe zit het met programma’s, rechten, regels, bedrijfsvoering, overheden, financiering, wat kost het, wat levert het op? Wat is de spin-off van filmvertoning? Wat zijn de effecten van terugtrekkende overheid, schaarsere vrije tijd, vergrijzing, leeglopend platteland? En hoe zit het met bedrijfsvoering, goed bestuur, vrijwilligers?

Ook de culturele wereld en dus ook de filmwereld bevindt zich in een ingewikkeld netwerk van ondernemerschap, overheids­ondersteuning, gemeentelijk en landelijke regelgeving, culturele maatschappelijke, economische, technische, demografische, nationale en internationale ontwikkelingen.

En binnen dit speelveld wil iedereen weten welk beleid en activiteiten wenselijk zijn, uitvoerbaar zijn en met welke mogelijk­heden, en waarom.

Filmkenniscentrum bevordert en ondersteunt kunst en cultuur met advies, informatie en deskundigheidsbevordering voor overheid, kunstmakers en culturele instellingen.

Links

Achtergrondafbeelding: Paradies: Glaube, Ulrich Seidl, EYE