Film Kennis Centrum

Advies Ondersteuning Onderzoek

Benchmark in Film

Wat is de positie van mijn filmhuis ten opzichte van andere vergelijkbare filmhuizen? Hoe verhouden zich de bezoekcijfers in een vergelijkbare gemeente met die in mijn filmhuis? We willen uitbreiden, zijn er groeimodellen beschikbaar of trends aanwijsbaar?
Fimkenniscentrum kan op dit soort vragen gericht en op maat gemaakte antwoorden geven. Geïllustreerd met grafieken en trendlijnen maakt Filmkenniscentrum inventarisaties, overzichten en vergelijkingen om inzicht, overzicht en visie te bieden.
De culturele wereld en dus ook de filmwereld bevindt zich in een ingewikkeld netwerk van ondernemerschap en overheids­ondersteuning. Binnen dit netwerk is het voor iedereen praktisch om te weten welk beleid en welk plan niet alleen wenselijk is maar ook of het beleid en de plannen realistisch zijn, of de verwachtingen gefundeerd zijn.
Als een van de weinige onafhankelijke onderzoekscentra voor film is Filmkenniscentrum de aangewezen organisatie om uw positie en mogelijke plannen door bijvoorbeeld een benchmark te laten onderbouwen. Niet alleen voor uzelf ook voor anderen zoals gemeenten, investeerders of sponsors geeft dit duidelijke, overzichtelijke en betrouwbare informatie.
Enkele anderen zoals Filmhuis Lumen te Delft, Filmhuis de Keizer te Deventer, Concordia uit Enschede en de gemeente Zwolle gingen u met tevredenheid voor.

Achtergrondafbeelding: The founder, John Lee Hancock, The searchers