Film Kennis Centrum

Advies Ondersteuning Onderzoek

Verder lezen

Filmkenniscentrum heeft een aantal brochures gemaakt. Enkele ervan vindt u aan de rechterkant op deze pagina.
Specifiek over de Overijsselse filmvertoning zijn sinds 2010 door Filmkenniscentrum zeven brochures gemaakt. In 2010 verscheen Film in Overijssel. Dat is een nulmeting naar de stand van zaken van de filmvertoning in Overijssel met daaraan gekoppeld een publieksonderzoek bij alle Overijsselse filmhuizen. Film in Overijssel II actualiseerde vooral de stand van zaken in 2012. Film in Overijssel III toont de stand van zaken per 2014. Het bevat ook weer een onderzoek. Ditmaal naar de keuzes van het publiek gerelateerd aan de films die zowel door filmhuizen als door bioscopen in Overijssel worden vertoond. In 2015 verscheen Film in Overijssel IV. In deze benchmark wordt Overijssel vergeleken met de andere provincies. Ook geeft het de meest actuele cijfers over filmvertoning in Overijssel. Film in Overijssel V uit 2017 onderzoekt intensief de groei van de filmvertoning en de spreiding hiervan. Het programma is onderwerp van Film in Overijssel VI. In hoeverre onderscheidt het filmhuis zich nog van de bioscoop? Over drie jaar werden alle films en 50 miljoen bezoeken op een rijtje gezet en werd gekeken naar overlap in filmvertoning tussen filmhuis en bioscoop en het bezoek hierbij. Film in Overijssel VII uit 2021 heeft het coronajaar 2020 en het cultuurbeleid voor zover dat over filmvertoning gaat als onderwerp.
In 2021 verscheen een inventarisatie naar niet dagelijkse filmvertoners: Verkenning Kleinschalige Filmvertoning. In 2023 kreeg dit een vervolg met Kleinschalige Filmvertoning. Het gaat om de film. Hierin wordt tevens verder ingegaan op de programmering van deze vertoners.
Niet van eigen hand maar er wel aan meegewerkt is de brochure Filmtheaters en Cultuurbeleid. Handreiking voor bestuurders van provincies en gemeenten. Dit is een uitgave van Eye, het IPO en de VNG. Een update verscheen in 2015.

Brochures

Achtergrondafbeelding: NO, Pablo Larrain, Filmfreak